• ACT Asset Management

    ACT Asset Management AG är en fristående, ägarledd kapitalförvaltare grundad i Zürich 2002. Samtliga delägare har många års erfarenhet av internationell kapitalförvaltning.

    Att agera i kundens intresse genomsyrar allt ACT Asset Management gör. Vi utvärderar kontinuerligt banker, produktleverantörer och andra samarbetspartners. Detta för att vara säkra på att vi alltid har det bästa för våra kunder. ACT bygger kundrelationer baserat på tillit och ömsesidigt förtroende.

ACT Asset Management AG

Talacker 35
8001 Zürich
Schweiz

ACT Asset Management AG är medlem i Swiss Association of Asset Managers (SAAM), Schweiz ledande organisation för fristående kapitalförvaltare.