• Fristående kapitalförvaltning

  Erfarenhet

  Medarbetarna på ACT Asset Management har lång erfarenhet inom internationell Private Banking och av kunder med direkt eller indirekt exponering mot utländska valutor.

  Oberoende

  Tillsammans med våra kunder utvärderar och väljer vi bank och struktur för tillgångarna. Vi har möjligheten att välja de bästa aktörerna på respektive marknad.

 • Struktur

  Helheten är större en summan av delarna. Kapitalförvaltningen är navet i vårt tjänsteutbud, men det är minst lika viktigt att det är rätt struktur runt förmögenheten. Vi hjälper dig  hitta lämplig struktur.

  Avkastning

  Vår kunskap och erfarenhet i kombination med vårt nätverk av experter hjälper dig att nå och överträffa din förväntade riskjusterade avkastning. 

Erfarenhet &

Oberoende

Struktur &

Avkastning