• Kapitalförvaltning

  ACT Asset Management förvaltar ditt kapital efter gemensamt överenskomna riktlinjer som utgår ifrån dina krav och våra möjligheter.
   
  Vi erbjuder diskretionär och/eller rådgivande förvaltning. Personlig dialog och kommunikation är av stor vikt.
   
  ACT Asset Management AG möjliggör - som en helt fristående aktör - snabba beslut, proaktivitet, flexibilitet och innovativitet.

 • Val av depåbank

  ACT Asset Management är en fristående kapitalförvaltare som arbetar med ett antal banker i ett flertal länder. Följande samarbetskriteria måste uppfyllas:

  Säkerhet: En stabil bank med stort eget kapital

  Effektivitet: Förmåga att agera och utföra transaktioner snabbt

  Transparens: Löpande uppföljning av transaktioner och depåavtal

  Investeringar: Oberoende och kostnadseffektiv i värdepapper och valuta

 • Övriga tjänster

  Bolag och legala strukturer

  Den legala strukturen runt förmögenheten kan vara minst lika viktig som själva kapitalförvaltningen. Det kan röra sig om att sätta upp bolagsstrukturer eller hantera arv och gåvor. ACT har ett starkt nätverk av jurister och revisorer.

  Försäkring

  I vissa fall kan en försäkring vara den bästa lösningen. ACT hjälper, genom sitt nätverk av försäkringsspecialister, till att hitta den försäkring som passar dina behov.

  Byte av hemvist

  ACT assisterar dig med skatteoptimering och flyttfrågor, t.ex. att söka bostad och skolor.

Kapitalförvaltning

Val av depåbank

Övriga tjänster